Het is belangrijk dat men bij het beoefenen van taekwondo ook Koreaanse begrippen kent van de verschillende technieken. Een onderdeel van het zwarte band examen is de kennis van de Koreaanse benamingen van deze technieken.

Het is daarom van belang dat de technieken die de beoefenaar voor een bepaalde graad aan de examencommissie moet laten zien ook kan benoemen.

De schrijfwijze van het Koreaans volgt zoveel mogelijk de Engelse schrijfwijze, aangezien deze de officiële transcriptie van de Koreaanse karakters zeer dicht benadert. Omdat in de verschillende bronnen bepaalde technieken op zeer uiteenlopende wijzen worden geschreven is getracht om de schrijfwijze die in het WTF-boek Taekwondo, geschreven door Un Yung Kim, zoveel mogelijk te volgen.

Achter een term of benaming is tussen haakjes in fonetisch schrift weergegeven hoe het desbetreffende woord uitgesproken dient te worden. Het is onderverdeeld in groepen, kies een van de groepen om de woorden en dergelijke te zien. 

    1. Algemene Taekwondo Terminologie ( zie tabblad algemeen om te downloaden!)

2. Tellen

3. Richtingen

4. Technieken

4.1Traptechnieken

Tellen

Getal Koreaans Chinees
1 Hana (hanNAA) Il (iel
2 Tul (Toel) I (ie)
3 Set (set) Sam
4 Net (net) Sa
5 Tasot (tasSOT) O (Oo)
6 Yosot (josSOT) Yuk (joek
7 Ilgop (ielKOP) Chil (tsjiel)
8 Yodol (jooDOL) Pal
9 Ahop (aHOP) Ku (kuu)
10 Yul (joel) Sip

Rangtelwoorden worden in het Chinees aangegeven m.b.v. de toevoeging ‘Jang’ (dsjang) achter het telwoord.
Bijvoorbeeld : de eerste poomsae = Poomsae Taegeuk il jang

Waar wacht je op? Doe het nu!

Richtingen

Nederlands Koreaans
links Oen (wen)
rechts Oreun (oROEN)
Voorwaarts Ap
achterwaarts Dwit (dwiet)
zijwaarts Yeop (jop)
neerwaarts Naeryo (NERjoo)
opwaarts Ollyeo (OLjo)
binnenwaarts (t.o.v. jezelf) An
buitenwaarts (t.o.v. jezelf) Bakat (BAkat)
verticaal Seweo (seeWo)
horizontaal (handpalm naar beneden) Eopeun (oPOEN)
omgekeerd (handpalm naar boven) Jeochyo (dzjoTSJOO)
tegengesteld gericht (t.o.v.het achterste been) Bandae (banda)
gelijkgericht (t.o.v. het achterste been) Baro (baaROO)
drukkend, duwend Nooleo (noeLo)
cirkelend, draaiend Dollyo (DOljo)
met draaiing via de rug om de lichaamsas Momdollyeo
 Vliegend, gesprongen Twieo (twieO)

 

Lichaamsdelen

Mom lichaam
Eolgool (olKOEL) gedeelte van het lichaam boven de sleutel- beenderen (hals, nek, hoofd).
Momtong (momTONG) gedeelte van het lichaam vanaf de sleutel-beenderen tot aan de navel
Mori (MOOrie) hoofd
Teok (tok) kaak, kin
Mok hals, nek
Deung (doeng) rug
Myeonge (MJONGkee) borst / solaris plexus
Pal arm
Palkoop (palKOEP) elleboog
Palmok (palMOK) onderarm
An Palmok binnenkant onderarm (duimzijde)
Bakat Palmok buitenkant onderarm (pinkzijde)
Sonmok (sonMOK) pols
Joomeok (dzjoeMOK) vuist
Ap-Joomeok voorkant van de vuist
Me-Joomeok hamervuist’, de zijkant van de vuist (pinkzijde)
Deung-Joomeok(doengdzjoeMOK) bovenkant van de vuist (rugzijde)
Pyon-Joomeok (pjon) vlakke vuist (slechts 2 van de 3 vingerkootjes zijn opgerold)
Bam-Joomeok knokkelvuist, dit is een normale vuist waarbij de middel- of wijsvinger iets naar voren wordt geschoven
Son (son) hand
Pyon-Son (PJON-SON) open hand
Sonnal (SONnal) meshand (pinkzijde)
Sonnal-Deung binnen-meshand (duimzijde)
Sondeung (sonDOENG) handrug
Ageum-Son(aaKOEM-SON) tijgerbek of booghand (poomse Koryo)
Kaljaebi (kal-dzjP-BIE) tijgerbek of booghand
Sonkeut (sonKOET) vingers
Pyonsonkeut (PJON-son-koet) speerhand (steek met de vingers)
Gawisonkeut (KA-wie-son-koet) speerhand gevormd door alleen wijs-en middelvinger (Gawi = schaar)
Batangson (batangSON) achterhandpalm
Darie (DAArie) been
Mooreup (mooROEP) knie
Bal voet
Balmok enkel
Balnal (BALnal) mesvoet (kleine teenzijde)
Balnal-deung (balnalDOENG) mesvoet (grote teenzijde)
Baldeung (balDOENG) wreef
Apchook (apTSJOEK) bal van de voet
Dwichook (dwieTSJOEK) onderkant van de hiel
Dwikumchi (dwieKOEMtsjie) achterzijde van de hiel (achillespees)
Balkeut (balKOET) tenen
Balbadak (balBAdak) voetzool
Koobi (KOEbie) gewricht

Waar wacht je op? Doe het nu!

Traptechnieken

Onder Chagi (TSJAkie) verstaat men alle aanvallen met de voet. Deze aanvallen kunnen worden uitgevoerd met :

Apchook bal van de voet
Dwichook onderkant van de hiel
Dwikumchi achterzijde van de hiel (achillespees)
Balnal mesvoet (zijde van de kleine teen)
Baldeung wreef
Balbadak voetzool

Er wordt onderscheid gemaakt in de richtingen waarheen de traptechniek gemaakt wordt:

Ap Chagi voorwaartse trap

De mogelijkheden zijn:

Apchook Ap Chagi voorwaartse trap met de bal van de voet
Dwichook Ap Chagi voorwaartse trap met de onderkant van de hiel
Baldeung Ap Chagi voorwaartse trap met de wreef op het onderlichaam

Dollyeo Chagi rondwaartse trap.

De mogelijkheden zijn:

Apchook Dollyeo Chagi rondwaartse trap met de bal van de voet
Baldeung Dollyeo Chagi rondwaartse trap met de wreef
Bandal Chagi deze trap is een mengeling van Ap Chagi en Dolleyo Chagi, meestal in een hoek van 45 graden

Onder Chagi (TSJAkie) verstaat men alle aanvallen met de voet. Deze aanvallen kunnen worden uitgevoerd met :

Apchook bal van de voet
Dwichook onderkant van de hiel
Dwikumchi achterzijde van de hiel (achillespees)
Balnal mesvoet (zijde van de kleine teen)
Baldeung wreef
Balbadak voetzool

Er wordt onderscheid gemaakt in de richtingen waarheen de traptechniek gemaakt wordt :

Ap Chagi voorwaartse trap

De mogelijkheden zijn:

Apchook Ap Chagi voorwaartse trap met de bal van de voet
Dwichook Ap Chagi voorwaartse trap met de onderkant van de hiel
Baldeung Ap Chagi voorwaartse trap met de wreef op het onderlichaam

Dollyeo Chagi rondwaartse trap.

De mogelijkheden zijn:

Apchook Dollyeo Chagi rondwaartse trap met de bal van de voet
Baldeung Dollyeo Chagi rondwaartse trap met de wreef
Bandal Chagi deze trap is een mengeling van Ap Chagi en Dolleyo Chagi, meestal in een hoek van 45 graden

Yeop Chagi zijwaartse trap

De mogelijkheden zijn:

Balnal Yeop Chagi zijwaartse trap met de meskant van de voet
Dwichook Yeop Chagi zijwaartse trap met de hak

Naeryo Chagi neerwaartse trap.

De mogelijkheden zijn:

Dwikumchi Naeryo Chagi neerwaartse trap met de hak
Balbadak Naeryo Chagi neerwaartse trap met de voetzool

Daarnaast kan er bij de Naeryo Chagi nog onderscheid gemaakt worden in de richting:

An Naeryo Chagi neerwaartse trap van buiten naar binnen
Bakat Naeryo Chagi neerwaartse trap van binnen naar buiten

Dwit Chagi achterwaartse trap

De mogelijkheden zijn:

Dwichook Dwit Chagi achterwaartse trap met de hak
Balnal Dwit Chagi achterwaartse trap met de meskant van de voet

Bandae Dollyeo Chagi tegengestelde rondwaartse trap.

Deze trap is enigszins het spiegelbeeld van de Dollyeo Chagi. De trap wordt i.p.v. van buiten naar binnen (Dollyeo Chagi) van binnen naar buiten uitgevoerd. In het Engels is deze techniek ook wel bekend onder de naam ‘hooking kick’.
De mogelijkheden zijn:

Momdollyeo Chagi

LET OP !!
Let op het verschil tussen Bandae Dollyeo Chagi en Momdollyeo Bandae Dollyeo Chagi. In het ‘dagelijks spraakgebruik’ wordt Bandae Dollyeo Chagi ook aangeduid met Hooryeo Chagi.
Momdollyeo Bandae Dollyeo Chagi wordt ook wel aangeduid met Bandae Dollyeo Chagi (oftewel ‘Panda Tollyo’), hetgeen in feite dus een heel andere trap is.
De juiste benaming voor de Panda Tollyo Chagi is dus Momdollyeo Bandae Dollyeo Chagi.

Momdollyeo Dollyeo Chagi draai rondwaartse trap
Momdollyeo Yeop Chagi draai zijwaartse trap
Momdollyeo Bandae Dollyeo Chagi draai tegengesteld rondwaartse trap

Waar wacht je op? Doe het nu!

 
 
 
 

 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=Eendenplein%201%20den%20haag&t=m&z=12&output=embed&iwloc=near