Theorie

Poomsae’s

Ilbo Taeryon (hand-en-been-technieken)

Honsinsul (bevrijdingen)

Hieronder zijn foto’s te zien van de verschillende grepen voor Honsinsul. Na de foto’s is er een beschrijving te lezen van de bevrijdingen.

honsin-1-4
1. Vastpakking bij de pols (rechts):
– Eerst een pijnscheut toe dienen naar de scheen.
– Rechter arm naar boven brengen met een cirkelbeweging, met de klok mee, naar boven.
– De pols met beide handen vastpakken (duim op de rug van de hand, wijsvinger en middelvinger op de pols).
– Trek de arm naar beneden en tegelijkertijd naar achter schuiven in een ap koobi seogi.
– Tegenaanval geven met een dollyeo chagi naar de buik of borst.
– Los laten en in gevechtshouding staan.

2. Linker revers wordt vast gepakt
– Eerst een pijnscheut toedienen naar de scheen
– Met de rechterhand de hand van de aanvaller vastpakken (duim op de duim van de aanvaller, rest van de hand om de pols).
– Linkerhand op de elleboog plaatsen
– Met rechts naar achter stappen in dwit koobi seogi en de aanvaller in een klem brengen.
– Tegen aanval met een dollyeo chagi
– Los laten en in gevechtshouding staan

3. Vast pakking met twee handen bij de keel
– Pijnscheut toe dienen naar de scheen met de linker been.
– Met een stevige momtong makki de greep los krijgen en daarbij het linker been naar achter plaatsen in dwit koobi seogi.
– Als tegen aanval een yeop chagi met het rechter been.
– Eindigen in gevechtshouding.

4. Vastpakking bij het haar
– Met beide handen de pols van de aanvaller vastpakken (beide duimen op de handpalm, wijsvinger en middelvinger op de pols)
– Pijnscheut toe dienen naar de scheen met het rechter been.
– De arm van de aanvaller naar beneden trekken en met het rechterbeen naar achter stappen in een ap koobi seogi (neem je voorste been mee in de stand voor een betere controle).
– Arm vast houden met de linker hand
– Als tegenaanval een stoot naar het hoofd met de rechterhand.
– Loslaten en in gevechtshouding staan.

honsin-5-8_V02
5. Vastpakking van beide polsen van achter.
– Pijnscheut toedienen d.m.v. stamp op de voet.
– Linker arm lost trekken van de greep.
– Door draaien en de vrije arm op de schouder van de aanvaller plaatsen en de greep over te nemen op de pols van de aanvaller
– Linker been voor die van de aanvaller zetten
– Forceer de aanvaller naar de grond en loop mee met twee grote stappen.
– Plaats voorzichtig de linker knie op de schouder van de aanvaller.
– Tegen aanval met een stoot naar het hoofd.
– Opstaan en eindigen in gevechtshouding.

6. Vastpakking bij de nek van achter.
– Links omdraaien naar de aanvaller toe.
– Linker arm om de armen van de aanvaller draaien (draai gaat tegen de klok in).
– Armen klem zetten door onderarm naar boven te brengen.
– Met de rechtervuist een stoot naar de ribben van de aanvaller, gevolgd met een elleboogstoot naar het hoofd.
– Loslaten en in gevechtshouding staan.

7. Omklemming van achteren met de armen ingesloten.
– Pijnscheut toedienen door op de voet van de aanvaller te stampen
– Tegelijkertijd door zakken in joochoom seogi, en de ellebogen omhoog brengen.
– Met de linker elleboog een stoot naar achter op de ribben van de aanvaller, gevolgd met een elleboogstoot met de linker.
– Weg stappen/springen en een dwit chagi als tegenaanval.
– In gevechtshouding staan.

8. Omklemming van het hoofd waarbij de aanvaller naast de verdediger staat.
– Pols van aanvaller past pakken.
– Arm klein beetje opzij brengen, gevolgd door meteen een elleboogstoot naar de ribben van de aanvaller.
– Arm van de aanvaller verder opzij brengen.
– Onder de arm van de aanvaller staan en de elleboog breken over de schouder.
– Wegstappen/springen met een dwit chagi als tegen aanval.
– In gevechtshouding staan.

honsin-9-12
9. Vastpakking bij de schouder van de linkerkant.
– Pijnscheut toe dienen d.m.v. een trap naar de knieholte of kuit.
– Linkerarm om het arm van de aanvaller wikkelen.
– Zet de arm van de aanvaller klem bij de elleboog.
– Met het rechterbeen instappen richting aanvaller.
– Plaats het rechterbeen achter de benen van de aanvaller.
– Rechterarm tegen de borst van de aanvaller.
– Pak met de rechterhand het pak van de aanvaller vast.
– Breng gecontroleerd de aanvaller naar de grond. (draai hier bij mee met de val van de aanvaller).
– Op de rechter knie zitten, met de linkerknie omhoog.
– Geklemde arm breken over gebogen knie.
– Als tegenaanval een stoot naar het hoofd.
– Opstaan en eindigen in gevechtshouding.

10. Vastpakking bij de revers (links) met een enkele greep
– Pijnscheut toedienen naar de scheen.
– Pak met linker hand de pols van de aanvaller vast.
– Plaats met kracht de rechterhand in de elleboog van de aanvaller.
– Duw de arm van de aanvaller naar achter toe. (duw hierbij de elleboog langs het hoofd van de aanvaller).
– Duw de aanvaller gecontroleerd naar de grond.
– Als tegenaanval een stoot naar het gezicht van de tegen aanvaller.
– Loslaten en in gevechtshouding staan.

11. Poging tot het vastpakken van de keel.
– Met rechts naar achter in ap koobi
– Tegelijkertijd de aanval afweren met dubbele eogool bakat sonnal makki. (hoge blok van binnen naar buiten toe met de open hand).
– Pak met beide handen de nek van de aanvaller vast.
– Als tegenaanval een knie naar de solar plexus (het plaatje op de dobok) van de aanvaller.
– Los laten en in gevechtshouding staan.

12. Vastpakking bij de revers met een dubbele greep.
– Beide handen van de aanvaller vastpakken. (duim op de handrug, wijsvinger en middelvinger op de pols).
– Pijnscheut toedienen op de scheen.
– Armen van de aanvaller naar buiten draaien.
– Aanvaller weg duwen met een ap chagi
– Als tegenaanval een gesprongen yeop chagi naar het hoofd van de aanvaller.
– In gevechtshouding staan.

                                      

Poomsae’s

Ilbo Taeryon (hand-en-been-technieken)

Honsinsul (bevrijdingen)

Hieronder zijn foto’s te zien van de verschillende grepen voor Honsinsul. Na de foto’s is er een beschrijving te lezen van de bevrijdingen.

honsin-1-4
1. Vastpakking bij de pols (rechts):
– Eerst een pijnscheut toe dienen naar de scheen.
– Rechter arm naar boven brengen met een cirkelbeweging, met de klok mee, naar boven.
– De pols met beide handen vastpakken (duim op de rug van de hand, wijsvinger en middelvinger op de pols).
– Trek de arm naar beneden en tegelijkertijd naar achter schuiven in een ap koobi seogi.
– Tegenaanval geven met een dollyeo chagi naar de buik of borst.
– Los laten en in gevechtshouding staan.

2. Linker revers wordt vast gepakt
– Eerst een pijnscheut toedienen naar de scheen
– Met de rechterhand de hand van de aanvaller vastpakken (duim op de duim van de aanvaller, rest van de hand om de pols).
– Linkerhand op de elleboog plaatsen
– Met rechts naar achter stappen in dwit koobi seogi en de aanvaller in een klem brengen.
– Tegen aanval met een dollyeo chagi
– Los laten en in gevechtshouding staan

3. Vast pakking met twee handen bij de keel
– Pijnscheut toe dienen naar de scheen met de linker been.
– Met een stevige momtong makki de greep los krijgen en daarbij het linker been naar achter plaatsen in dwit koobi seogi.
– Als tegen aanval een yeop chagi met het rechter been.
– Eindigen in gevechtshouding.

4. Vastpakking bij het haar
– Met beide handen de pols van de aanvaller vastpakken (beide duimen op de handpalm, wijsvinger en middelvinger op de pols)
– Pijnscheut toe dienen naar de scheen met het rechter been.
– De arm van de aanvaller naar beneden trekken en met het rechterbeen naar achter stappen in een ap koobi seogi (neem je voorste been mee in de stand voor een betere controle).
– Arm vast houden met de linker hand
– Als tegenaanval een stoot naar het hoofd met de rechterhand.
– Loslaten en in gevechtshouding staan.

honsin-5-8_V02
5. Vastpakking van beide polsen van achter.
– Pijnscheut toedienen d.m.v. stamp op de voet.
– Linker arm lost trekken van de greep.
– Door draaien en de vrije arm op de schouder van de aanvaller plaatsen en de greep over te nemen op de pols van de aanvaller
– Linker been voor die van de aanvaller zetten
– Forceer de aanvaller naar de grond en loop mee met twee grote stappen.
– Plaats voorzichtig de linker knie op de schouder van de aanvaller.
– Tegen aanval met een stoot naar het hoofd.
– Opstaan en eindigen in gevechtshouding.

6. Vastpakking bij de nek van achter.
– Links omdraaien naar de aanvaller toe.
– Linker arm om de armen van de aanvaller draaien (draai gaat tegen de klok in).
– Armen klem zetten door onderarm naar boven te brengen.
– Met de rechtervuist een stoot naar de ribben van de aanvaller, gevolgd met een elleboogstoot naar het hoofd.
– Loslaten en in gevechtshouding staan.

7. Omklemming van achteren met de armen ingesloten.
– Pijnscheut toedienen door op de voet van de aanvaller te stampen
– Tegelijkertijd door zakken in joochoom seogi, en de ellebogen omhoog brengen.
– Met de linker elleboog een stoot naar achter op de ribben van de aanvaller, gevolgd met een elleboogstoot met de linker.
– Weg stappen/springen en een dwit chagi als tegenaanval.
– In gevechtshouding staan.

8. Omklemming van het hoofd waarbij de aanvaller naast de verdediger staat.
– Pols van aanvaller past pakken.
– Arm klein beetje opzij brengen, gevolgd door meteen een elleboogstoot naar de ribben van de aanvaller.
– Arm van de aanvaller verder opzij brengen.
– Onder de arm van de aanvaller staan en de elleboog breken over de schouder.
– Wegstappen/springen met een dwit chagi als tegen aanval.
– In gevechtshouding staan.

honsin-9-12
9. Vastpakking bij de schouder van de linkerkant.
– Pijnscheut toe dienen d.m.v. een trap naar de knieholte of kuit.
– Linkerarm om het arm van de aanvaller wikkelen.
– Zet de arm van de aanvaller klem bij de elleboog.
– Met het rechterbeen instappen richting aanvaller.
– Plaats het rechterbeen achter de benen van de aanvaller.
– Rechterarm tegen de borst van de aanvaller.
– Pak met de rechterhand het pak van de aanvaller vast.
– Breng gecontroleerd de aanvaller naar de grond. (draai hier bij mee met de val van de aanvaller).
– Op de rechter knie zitten, met de linkerknie omhoog.
– Geklemde arm breken over gebogen knie.
– Als tegenaanval een stoot naar het hoofd.
– Opstaan en eindigen in gevechtshouding.

10. Vastpakking bij de revers (links) met een enkele greep
– Pijnscheut toedienen naar de scheen.
– Pak met linker hand de pols van de aanvaller vast.
– Plaats met kracht de rechterhand in de elleboog van de aanvaller.
– Duw de arm van de aanvaller naar achter toe. (duw hierbij de elleboog langs het hoofd van de aanvaller).
– Duw de aanvaller gecontroleerd naar de grond.
– Als tegenaanval een stoot naar het gezicht van de tegen aanvaller.
– Loslaten en in gevechtshouding staan.

11. Poging tot het vastpakken van de keel.
– Met rechts naar achter in ap koobi
– Tegelijkertijd de aanval afweren met dubbele eogool bakat sonnal makki. (hoge blok van binnen naar buiten toe met de open hand).
– Pak met beide handen de nek van de aanvaller vast.
– Als tegenaanval een knie naar de solar plexus (het plaatje op de dobok) van de aanvaller.
– Los laten en in gevechtshouding staan.

12. Vastpakking bij de revers met een dubbele greep.
– Beide handen van de aanvaller vastpakken. (duim op de handrug, wijsvinger en middelvinger op de pols).
– Pijnscheut toedienen op de scheen.
– Armen van de aanvaller naar buiten draaien.
– Aanvaller weg duwen met een ap chagi
– Als tegenaanval een gesprongen yeop chagi naar het hoofd van de aanvaller.
– In gevechtshouding staan.

Shijak Taekwondo Den Haag

Minimale Lenigheideisen    Split/Spagaat

Kup Graduatie   afstand tot kruis

10                                  40

9                                    40

9.1                                 35

9.2                                30

9.3                               25

8                                   20

7                                   15

6                                   10

5                                  10

4                                   10

3                                   10

2                                     5

1                                     5