Alle deelnemers zijn geslaagd voor dit examenonderdeel en podiumplek medailles

We zijn verheugd en trots om te delen dat het Educatief Sparringstoernooi een groot succes is geweest. Dit opwindende evenement, dat woensdag 1 november plaatsvond, bracht onze toegewijde leerlingen samen om hun sparringvaardigheden te demonstreren en hun grenzen te verleggen. Het resultaat? Alle deelnemers zijn met vlag en wimpel geslaagd voor het examenonderdeel sparring!

Het niveau is thans zo hoog dat circa 90% van de leden kunnen deelnemen aan externe toernooien. Zie podiumplaats uitslagen hieronder!

Bij Shijak Taekwondo geloven we sterk in de kracht van educatie en zelfontwikkeling. Het Educatie Sparringstoernooi is ontworpen om deze filosofie tot uiting te brengen door sport en onderwijs samen te brengen. Deelnemers werden aangemoedigd om niet alleen hun fysieke vaardigheden te tonen, maar ook om hun begrip van sparring als tactische en strategische discipline te demonstreren.

Hoogtepunten van het toernooi

Het toernooi bracht deelnemers van alle leeftijden en ervaringsniveaus bij elkaar, wat resulteerde in een opwindende en inclusieve sfeer. Hier zijn enkele hoogtepunten van het evenement:

Inhaal kans voor dit examenonderdeel op 24 nov of extern sparringstoernooi!

Voor de deelnemers die verhinderd waren en wel examen kunnen en willen doen is incidenteel de mogelijkheid om tegen hogere organisatiekosten +10 euro op vrijdag 24 november van 19.00-21.30 uur de sparringswedstrijden in te halen. De mogelijkheid bestaat dat je geen gelijkwaardige tegenstander zult krijgen omdat er minder inhaal-deelnemers zijn.

Als je gelijkwaardiger tegenstanders wilt krijgen dan is de eerste mogelijkheid om aan de Open Wind Mills mee te doen in Dordrecht met een inschrijfgeld van 40 euro of NK sparring op 2 december.