Cursus tegen pesten

Deze effectieve training voor pesters en slachtoffers is net als bij de andere scholen zeer goed bevallen bij de beide partijen en de aanwezige leerkrachten. Het effect van de training was direct positief merkbaar. Bij deze training wordt ook kennisoverdracht gedaan aan de leerkrachten.

Na ruim 40 jaar ervaring met zelfverdediging, jeugdwerk en omgangsvormen heeft Shijak Taekwondo een effectieve training ontwikkeld tegen pesten, opkomen voor jezelf en veiligheid voor jou en je klasgenoten.

Deze training kan op verzoek van je school tijdens de gymlessen gegeven worden, zodat je in een veilige omgeving dit probleem kunt oplossen. De schoolleiding of gymleraar kan contact opnemen met Shijak Taekwondo en kunnen afspraken gemaakt worden wanneer we op een dag langs kunnen komen.

Veel gemeenten hebben hier een budget voor, dus kost het de school geen geld.
Zie hieronder het verslag en resultaten van de trainingen die al reeds gegeven zijn op enkele basisscholen in Leidschendam en Leidschenveen!

Wat houdt de training in:
Met een speciale methode worden de pesters en gepeste personen vrij snel gelokaliseerd. In eerste instantie wordt gewerkt met de pesters met behulp van de personen die gepest worden. Het effect is, dat circa 90% van de pesters direct ophouden met pesten en toegevoegd worden tot de niet pesters.

Ten tweede wordt behulp van de pesters de personen die gepest worden weerbaarder gemaakt. Deze groep leren speciale praktische zelfverdedigingtechnieken, houding, gedrag, uitstraling en assertiviteit, die ze samen met de pesters oefenen. Ook de beweegredenen om te pesten en de daarbij behorend gedrag van de pesters en gepeste worden geoefend om pesten te voorkomen.

Ten derde worden de krachten in een veilige beschermde omgeving gemeten, zoals het in de training is aangeleerd.
Na deze krachtmeeting zijn de sociale vaardigheden en verstandhouding beslecht en zullen de pesters niet meer uitdagen en pesten.
De pesters krijgen de gelegenheid zich in positieve te presteren, waarbij de beweegreden en gedrag wordt ingezet om positieve waardering te krijgen.

Uit ervaring blijkt, dat de tegenstanders nu metgezellen geworden zijn om pesten te bestrijden.
Dikwijls is de pester ook ontstaan vanuit een minderwaardigheidscomplex en geestelijke wanorde, gebrek aan respect, normen en waarden en waardering.
Zie meer redenen van pestgedrag hieronder.

Zowel de pester en gepeste krijgen de mogelijkheid om de negatieve inspanning van pesten om te zetten naar positieve prestatiedrang en waardering.

Deze training zijn de afgelopen periode met veel succes gegeven bij enkele basisscholen in Leidschendam en Leidschendam.